PREVENTIEF INFO ERVEN SCHENKEN HUWELIJK

!!Opgelet:!!

Sinds 01/09/2018 wijzigde het huwelijksvermogensrecht en erfrecht.

Alle informatie, adviezen en planningen worden uitgewerkt op basis van de op dat moment geldende wetgeving.

PREVENTIEVE INFO INZAKE ERVEN / SCHENKEN / HUWELIJK

Info erfbelasting (successie advies)

 

Wat kan je ondernemen om de erfbelasting (successierechten) te beperken?

 

Vanaf 1 januari 2015 spreekt de wetgever in Vlaanderen over de erfbelasting.

Dit is dus een synoniem voor wat men tot dusver successierechten noemde.

 

Indien geen preventieve maatregelen werden getroffen voor de overdracht van het vermogen bij overlijden, kan u als erfgenaam onaangenaam verrast worden wanneer de fiscus de verschuldigde erfbelasting vordert.

 

Daarnaast kan ook blijken dat de nalatenschap vererfd wordt, anders dan men gedacht had of wenste.

 

Wanneer men gepast geïnformeerd/geadviseerd wordt, kunnen er vóór het overlijden een aantal maatregelen getroffen die als gevolg hebben dat het vermogen toch bij de erfgenamen terecht komt die u wenst, eventueel met een grote besparing op de erfbelasting.

Het spreekt hierbij vanzelf dat de bescherming van de langstlevende echtgeno(o)t(e) of partner niet uit het oog wordt verloren.

 

 

De gevolgde stappen bij het  advies inzake erfbelasting (successie-advies)

 

In een oriënterend gesprek worden zoveel mogelijk gegevens verzameld.

De gezinssamenstelling wordt besproken. De samenstelling van het vermogen wordt opgelijst.

Er wordt met aandacht geluisterd naar de wensen en gevoeligheden die leven bij de klant.

 

Nadien gebeurt de studie van deze specifieke situatie in detail.

Dit wordt uitvoerig besproken en indien gewenst wordt een rapport opgesteld met volgende elementen:

 

  • de situatieschets
  • de verschillende mogelijke oplossingen met de eraan gekoppelde gevolgen op juridisch en fiscaal vlak
  • de berekeningen worden gemaakt van de erfbelasting, schenkbelasting (schenkingsrechten), registratierechten, kosten accountant, notarieel ereloon, aktekosten, ...

 

M.a.w. het totale kostenplaatje wordt berekend voor elk van de mogelijke constructies.

Er is dus een berekening van de mogelijke netto-besparing in vergelijking met de bestaande situatie.

 

Dit rapport heeft als voordeel dat de klant na de uitgebreide bespreking de voor- en nadelen van de mogelijke constructies kan afwegen aan de hand van een individueel naslagwerk.

De klant verbindt zich tot niets. De klant beslist vrij.

Het rapport is opgesteld in een verstaanbare 'mensentaal'.

Verwijzing naar wetgeving is onvermijdelijk, maar eventueel vakjargon wordt 'vertaald'.

 

Eveline Kinet

(kantoor Anne Uytersprot)


Fiscale Aangifte Nalatenschap

Vermogens- en Successieplanning

Erkend Bemiddelaar in Familiezaken

Bergstraat 74A

9111 Belsele


eveline.kinet@erfbelasting.vlaanderen

GSM: 0475 58 96 18


© Eveline Kinet 2018