Wie doet de fiscale aangifte?

Op wie kan u beroep doen?

Beroep doen op uzelf

Beroep doen op Eveline Kinet

Beroep doen op een notaris

Beroep doen op uzelf

U mag de aangifte zelf opmaken en indienen.

Rekening houdend met de moeilijkheidsgraad is dit meestal niet de juiste keuze.
Een correcte aangifte veronderstelt dat men het erfrecht, huwelijksvermogensrecht en erfbelasting (successierechten) juist interpreteert.

Een foutieve aangifte kan zowel leiden tot fikse boetes als tot verhoogde erfbelasting (successierechten) wegens bv. foutieve waardebepalingen of het niet correct situeren van de aard van het aan te geven goed.

Beroep doen op Eveline Kinet

U kan echter ook beroep doen op onze deskundigheid.

Jarenlange ervaring en gedegen opleidingen zorgen ervoor dat we garant staan voor een perfecte afhandeling van uw aangifte.
U kan bij ons terecht zowel voor een eenvoudige als voor de meest complexe aangifte.

De berekening van het ereloon voor het deskundig opstellen en indienen van een fiscale aangifte nalatenschap via ons kantoor gebeurt niet op basis van het bruto-erfbaar actief maar op basis van de tijd die aan een dossier wordt besteed.

Dit heeft tot gevolg dat de kostprijs over het algemeen (beduidend) lager is in vergelijking met het notarisereloon

Beroep doen op een notaris

U kan uiteraard ook beroep doen op een notaris.

Het ereloon wordt in het notariaat berekend op basis van het bruto-erfbaar actief, aangevuld met dossier-, opzoekingskosten, e.a…