Voorbeelden van preventieve maatregelen

Welke preventieve maatregelen zou je kunnen nemen?

Voorbeelden van preventieve maatregelen

Analyse van het huwelijkscontract

Wij informeren u omtrent de juridische en fiscale gevolgen van uw huwelijkscontract.
Wij toetsen of de bepalingen in het huwelijkscontract nog voldoen aan uw huidige wensen.

Wij informeren u omtrent de verschillende mogelijkheden en houden rekening met de huidige juridische en fiscale wetgeving.

Het wijzigen van een huwelijkscontract kan reeds voor aanzienlijke fiscale besparingen zorgen.

Aandacht voor de bepalingen in uw testament

Is een testament in uw situatie nuttig en/of aangewezen?

Voldoet de inhoud nog aan uw wensen / behoeften?

Werd uw testament op een fiscaal-vriendelijke wijze opgesteld?

 

Preventief schenken

Schenken is vaak fiscaal interessant MAAR naast de vele voordelen zijn er ook gevolgen. Soms brengt het extra kosten met zich mee.
Het komt er dus op aan om een vergelijking te maken tussen de verschuldigde erfbelasting ingeval er niets wordt ondernomen en de schenkbelasting (met bijkomende kosten) ingeval er preventief wordt geschonken.

In fases schenken kan interessant zijn. Wanneer of waarom?

Schenken van een familiaal bedrijf, wanneer er voldaan werd aan een aantal voorwaarden. Komt u hiervoor in aanmerking?

Nuttig om te weten inzake schenkingen

Men kan bij een schenking (zowel bij schenkingen van roerende goederen als bij schenkingen van onroerende goederen) een aantal modaliteiten, lasten en engagementen voorzien.

Een beding van conventionele terugkeer: stel dat de begiftigde (vb. kind) voor de schenker (vb. ouder) komt te overlijden, komt het geschonkene terug naar de schenker, zonder dat hij/ zij hiervoor zelf erfbelasting dient te betalen.

Een ‘last’ koppelen, vb.:

  • De last om het geschonkene niet in te brengen in de huwelijksgemeenschap.
  • De last om aan de schenker een jaarlijkse / maandelijkse uitkering te geven.
  • De eis om als schenker het vruchtgebruik te behouden.

De 'gratis doorschuif'

Sinds 01/09/2018 is het mogelijk om een vrijstelling op de schenkbelasting te bekomen indien er geërfde goederen binnen het jaar worden doorgeschonken.

Deze schenking dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

En nog vele andere ...

Voor- en nadelen van het oprichten van een vennootschap, stichting, maatschap: zijn dergelijke constructies in uw situatie aangewezen? 

Welke mogelijkheden en beperkingen biedt de beleggingsverzekering?