Tarief erfbelasting

Hoe worden de erfbelastingen berekend?

De erfgenamen in rechte lijn

De erfgenamen in de zijlijn

Overige erfgenamen

De erfgenamen in rechte lijn

Dit zijn echtgenoten, (stief) kinderen, kleinkinderen, wettelijk samenwonenden, feitelijk samenwonend indien (min. 1 jaar samenwonend).

Netto – erfdeel

€ 0,01 – € 50 000

€ 50 001 – € 250 000

> € 250 000

Tarief belasting

3%

9%

27%

Er wordt een opsplitsing gemaakt per erfgenaam en per aandeel roerend en onroerend goed.

Er zijn bepaalde verminderingen van toepassing: o.a. voor de langstlevende echtgeno(o)t(e) op geërfde roerende goederen en de gezinswoning,
bij invaliditeit van een erfgenaam, bij kleine nalatenschappen, familiale onderneming, …

De erfgenamen in de zijlijn

De erfgenamen in de zijlijn zijn de broers en/of zussen.

Netto – erfdeel

€ 0,01 – € 35 000

€ 35 001 – € 75 000

> € 75 000

Tarief belasting

25%

30%

55%

Er wordt een opsplitsing gemaakt per erfgenaam.

Er zijn bepaalde verminderingen van toepassing: o.a. bij invaliditeit van een erfgenaam, bij kleine nalatenschappen, …

De overige erfgenamen

Dit zijn tantes, nonkels, neven, nichten, buren, vrienden en anderen.

Netto – erfdeel

€ 0,01 – € 35 000

€ 35 001 – € 75 000

> € 75 000

Tarief belasting

25%

45%

55%

Er wordt GEEN opsplitsing gemaakt.

Er zijn bepaalde verminderingen van toepassing: o.a. bij invaliditeit van een erfgenaam, bij kleine nalatenschappen, …