Preventieve informatie

Inzake erven, schenken en huwelijk

Wat kan je ondernemen om de erfbelasting (successierechten) te beperken?

Indien geen preventieve maatregelen werden genomen voor de overdracht van het vermogen bij overlijden, kan u als erfgenaam onaangenaam verrast worden wanneer de fiscus de verschuldigde erfbelasting vordert.

Daarnaast kan ook blijken dat de nalatenschap vererfd wordt, anders dan men gedacht had of wenste.

Wanneer men gepast geïnformeerd/geadviseerd wordt, kunnen er vóór het overlijden een aantal maatregelen getroffen worden die als gevolg hebben dat het vermogen toch bij de erfgenamen terecht komt die u wenst, eventueel met een grote besparing op de erfbelasting.

Het spreekt hierbij vanzelf dat de bescherming van de langstlevende echtgeno(o)t(e) of partner niet uit het oog wordt verloren.

Preventieve informatie

Inzake erven, schenken en huwelijk

Wat kan je ondernemen om de erfbelasting (successierechten) te beperken?

Indien geen preventieve maatregelen werden genomen voor de overdracht van het vermogen bij overlijden, kan u als erfgenaam onaangenaam verrast worden wanneer de fiscus de verschuldigde erfbelasting vordert.

Daarnaast kan ook blijken dat de nalatenschap vererfd wordt, anders dan men gedacht had of wenste.

Wanneer men gepast geïnformeerd/geadviseerd wordt, kunnen er vóór het overlijden een aantal maatregelen getroffen worden die als gevolg hebben dat het vermogen toch bij de erfgenamen terecht komt die u wenst, eventueel met een grote besparing op de erfbelasting.

Het spreekt hierbij vanzelf dat de bescherming van de langstlevende echtgeno(o)t(e) of partner niet uit het oog wordt verloren.

De gevolgde stappen bij het advies inzake erfbelasting
(successie-advies)

In een oriënterend gesprek worden zoveel mogelijk gegevens verzameld. De gezinssamenstelling wordt besproken.

De samenstelling van het vermogen wordt opgelijst. U wordt geïnformeerd over uw situatie bij overlijden (of echtscheiding).

Er wordt met aandacht geluisterd naar de wensen en gevoeligheden die leven bij de klant.

Nadien gebeurt de studie van deze specifieke situatie in detail.

Dit wordt uitvoerig besproken en indien gewenst/noodzakelijk wordt een rapport opgesteld met volgende elementen:

De situatieschets

Preventief advies erven, schenken huwelijk

Mogelijke oplossingen

De juiste oplossingen op juridisch en fiscaal vlak

Wat zijn de verschillende mogelijke oplossingen met de eraan gekoppelde gevolgen op juridisch en fiscaal vlak?
vb. een huwelijkscontract, testament, …

De uitwerking

Berekening fiscale aangifte

De berekeningen worden gemaakt:
de erfbelasting, schenkbelasting (schenkingsrechten), registratierechten, kosten accountant, notarieel ereloon, aktekosten, …

De situatieschets

Preventief advies erven, schenken huwelijk

Mogelijke oplossingen

De juiste oplossingen op juridisch en fiscaal vlak

Wat zijn de verschillende mogelijke oplossingen met de eraan gekoppelde gevolgen op juridisch en fiscaal vlak?
vb. een huwelijkscontract, testament, …

De uitwerking

Berekening fiscale aangifte

De berekeningen worden gemaakt:
de erfbelasting, schenkbelasting (schenkingsrechten), registratierechten, kosten accountant, notarieel ereloon, aktekosten, …

M.a.w. het totale kostenplaatje wordt berekend voor elk van de mogelijke constructies.
Er is dus een berekening van de mogelijke netto-besparing in vergelijking met de bestaande situatie.

Dit rapport heeft als voordeel dat de klant na de uitgebreide bespreking de voor- en nadelen van de mogelijke constructies kan afwegen
aan de hand van een individueel naslagwerk.

De klant verbindt zich tot niets. De klant beslist vrij.

Het rapport is opgesteld in een verstaanbare ‘mensentaal’.

Verwijzing naar wetgeving is onvermijdelijk, maar eventueel vakjargon wordt ‘vertaald’.