Contact

Neem contact op met Eveline Kinet

Indien u op deze website of via andere online bronnen geen onmiddellijk antwoord vindt voor uw specifieke vraag of probleem, wil dat zeggen dat uw vraagstelling inzicht en ook overleg vraagt.

Met andere woorden, dan is een consultatie aangewezen.

Contact

Neem contact op met Eveline Kinet

Indien u op deze website of via andere online bronnen geen onmiddellijk antwoord vindt voor uw specifieke vraag of probleem, wil dat zeggen dat uw vraagstelling inzicht en ook overleg vraagt.

Met andere woorden, dan is een consultatie aangewezen.

Consultaties zijn mogelijk na afspraak

Adres:
Grote Baan 282 – 9250 Waasmunster

Telefoon / GSM:

0475/58 96 18

E-mail:
eveline.kinet@erfbelasting.vlaanderen

 

Contactformulier

U kan eveneens dit contactformulier gebruiken ter voorbereiding van een eventuele afspraak.
Hierin kan u uw vraag of probleem kort beschrijven. 
Na verzending neemt Eveline Kinet contact met u op.

Privacy policy

Aansprakelijkheid

Eveline Kinet kan, behalve in geval van haar eigen opzet of zware fout (of die van haar aangestelden), niet aansprakelijk gesteld worden voor:

  • Enige technische moeilijkheden die de bezoeker van deze website zou kunnen hebben, wat er ook de oorzaak van is, zoals onder meer (doch niet uitsluitend) bugs of virussen.
  • Enige schade te wijten aan overmacht, feiten of acties van derden waarover zij geen rechtstreekse controle heeft, zoals bijvoorbeeld bij het bezoeken van deze site via externe links, of bij het bezoeken van een webpagina via een link vanop deze website.
  • Enige schade ontstaan na het verlaten van deze website, zelfs als deze website verlaten zou worden via een op deze website geplaatste link.
  • De onrechtmatige wijziging door een derde van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de websites www.successie.be, www.erfbelasting.vlaanderen, www.successieplanning.be behoort tot de intellectuele eigendomsrechten van Eveline Kinet.

De bezoeker van deze website dient deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te respecteren en hij/zij zal zich onthouden van elke inbreuk hierop.

De inhoud van de site wordt beschermd door de wet op de auteursrechten.

De verdeling, verkoop, reproductie, publicatie, bewerking, aanpassing, vertaling of gebruik voor commerciële doeleinden van alle mogelijke informatie op deze site is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Eveline Kinet.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De gegevens die door de bezoeker worden ingebracht/geregistreerd op de website kunnen eventueel verwerkt worden in bestanden van Eveline Kinet.

In geen geval worden gegevens overgemaakt aan derden.

Het kantoor hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.

In onze privacyverklaring trachten we duidelijke informatie te geven over hoe wij omgaan met uw gegevens.

We doen er alles aan om uw privacy te beschermen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Het kantoor houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR).