Conflicten

Welke soorten conflicten zijn er?

 • U slaagt er in het kader van uw scheiding niet in om met uw echtgeno(o)t(e) tot een akkoord te komen over de huisvesting van de kinderen.
 • U hebt geen contact met uw broer en zus, hierdoor wordt de verdeling van een nalatenschap moeilijk.
 • Uw buur weigert mee te betalen voor het onderhoud van de scheidingshaag.
 • Het lukt u niet overeen te komen met uw werkgever over de terugbetaling van uw verplaatsingskosten.
 • U betwist het bedrag van een factuur voor de herstelling van uw dak. Het komt niet overeen met het bestek dat u ontving.

Men kan drie grote groepen conflicten onderscheiden.

De 3 groepen conflicten

1. Familiale conflicten

Dit zijn conflicten in de familiale sfeer waarvoor het noodzakelijk is een regeling te treffen.

 • Ouderschapsregeling
 • Verblijfsregeling voor kinderen
 • Scheiding van samenwonenden
 • Echtscheiding
 • Vereffening / verdeling nalatenschappen
 • Alimentatie
 • Regelingen in het kader van nieuw samengestelde gezinnen
 • Regelingen rond intrafamiliale geschillen
 • Contactregelingen met grootouders
 

2. Burgerlijke en handelszaken

Dit zijn conflicten  tussen bedrijven, handelaars of particulieren.

 • Conflicten tussen buren
 • Huurgeschillen
 • Geschillen  tussen school en ouders
 • In het kader van een schadegeval, ongeval
 • Conflicten tussen consument en handelaar
 • Geschillen tussen handelszaken

3. Sociale zaken

Dit zijn conflicten die betrekking hebben op werknemer – werknemer, werkgever – werknemer relaties

 • Interne conflicten tussen werknemers
 • Promoties
 • Evaluaties
 • Loon
 • Functiewijzigingen
 • Arbeidsvoorwaarden