Bemiddeling

Ter informatie

Het kantoor neemt enkel bemiddelingstrajecten met betrekking tot erfenisconflicten/ succesplanning aan. 
Overige bemiddelingstrajecten worden indien gewenst doorverwezen naar een collega – bemiddelaar.

Op deze pagina krijg je meer info over het oplossen van conflicten en de soorten bemiddeling. 

Bemiddeling

Ter informatie

Het kantoor neemt enkel bemiddelingstrajecten met betrekking tot erfenisconflicten / succesplanning aan. 

Overige bemiddelingstrajecten worden indien gewenst doorverwezen naar een collega – bemiddelaar.

Op deze pagina krijgt u meer info over het oplossen van conflicten en de soorten bemiddeling. 

Hoe los ik een conflict op?

Kortweg kan je stellen dat er 2 manieren zijn om conflicten op te lossen.

Je beslist zelf

  • Je beslist als betrokkene van het conflict zelf over een oplossing, je onderhandelt zelf met die andere betrokkene(n).

  • Je onderhandelt zelf met die andere betrokkene(n) in de aanwezigheid van een neutraal, onafhankelijk persoon (bemiddelaar).

  •  Je onderhandelt zelf met die andere betrokkene(n) in de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon (advocaat, notaris, …).

  • Je vertrouwenspersoon en deze van de andere betrokkene(n) onderhandelen met elkaar en koppelen terug aan hun cliënten (de conflicterende partijen).

Je laat een ander beslissen

  • Je laat een ander beslissen over de oplossing van je conflict.

  • Je laat een expert beslissen over een oplossing van je conflict (arbiter).

  • Je laat een rechter beslissen over een oplossing van je conflict.
    Hierbij laat jij je al dan niet bijstaan door een vertrouwenspersoon (advocaat).

Welke soorten bemiddeling zijn er?

Men kan 2 soorten bemiddeling onderscheiden:

Vrijwillige bemiddeling

Fiscale aangifte nalatenschap

Deze bemiddeling gebeurt los van een gerechtelijke procedure. De partijen kiezen een bemiddelaar om hen te helpen bij het oplossen van hun geschil. Dit gebeurt in onderling akkoord.

Gerechtelijke bemiddeling

Gerechtelijke bemiddeling

Dit gebeurt in het kader van een rechtszaak. Een bemiddeling kan aanbevolen worden door een rechter indien de betrokkenen hiermee akkoord gaan of kan op vraag van één van de partijen.

Steeds zal het akkoord van beide partijen noodzakelijk zijn om een bemiddeling op te starten.
Als men beslist om bemiddeling een kans te geven, dan wordt een eventuele gerechtelijke procedure opgeschort.