Aangifte nalatenschap

De aangifteplicht

Erfgenamen hebben de verplichting om binnen de vier maanden na overlijden een fiscale aangifte nalatenschap in te dienen.

Bij een overlijden in het buitenland kan deze termijn verlengd worden tot vijf maanden in geval van overlijden in Europa en tot zes maanden in geval van overlijden in een land buiten Europa.

Deze aangifte van de nalatenschap wordt ingediend bij de Vlaamse Belastingdienst – dienst Erfbelasting.

De aangifte kan gebeuren op een specifiek aangifteformulier of online.

Aangifte nalatenschap

De aangifteplicht

Erfgenamen hebben de verplichting om binnen de vier maanden na overlijden een fiscale aangifte nalatenschap in te dienen.

Bij een overlijden in het buitenland kan deze termijn verlengd worden tot vijf maanden in geval van overlijden in Europa en tot zes maanden in geval van overlijden in een land buiten Europa.

Deze aangifte van de nalatenschap wordt ingediend bij de Vlaamse Belastingdienst – dienst Erfbelasting.

De aangifte kan gebeuren op een specifiek aangifteformulier of online.

Wat moet je verplicht aangeven?

Aanvullend op onderstaande lijst, dienen ook een aantal specifieke verklaringen door de erfgenamen afgelegd te worden.

Identiteitsgegevens van de overledene

De vererving

Info over huwelijkscontract

Identiteitsgegevens van de erfgenamen

Gift of testament

Lijst van vermogen

Wie maakt de aangifte dan op?

Elke erfgenaam mag de aangifte nalatenschap zelf opstellen en indienen… MAAR wanneer men geen rekening houdt met de wettelijke voorschriften,
kan dit aanleiding geven tot verzuim, boetes of overbodige erfbelasting.

Laat u dus bijstaan door een deskundige zoals Eveline Kinet

Andere vragen om te stellen i.v.m. de fiscale aangifte

Fiscale aangifte nalatenschap