Conflicten

CONFLICTEN

u slaagt er in het kader van uw scheiding niet in om met uw echtgeno(o)t(e) tot een akkoord te komen over de huisvesting van de kinderen

u hebt geen contact met uw broer en zus, hierdoor wordt de verdeling van een nalatenschap moeilijk

uw buur weigert mee te betalen voor het onderhoud van de scheidingshaag

het lukt u niet overeen te komen met uw werkgever over de terugbetaling van uw verplaatsingskosten

u betwist het bedrag van een factuur voor de herstelling van uw dak; het komt niet overeen met het bestek dat u ontving

Men kan drie grote groepen conflicten onderscheiden.

 

Familiale conflicten

 

Dit zijn conflicten in de familiale sfeer waarvoor het noodzakelijk is een regeling te treffen.

 • ouderschapsregeling
 • verblijfsregeling voor kinderen
 • scheiding van samenwonenden
 • echtscheiding
 • vereffening / verdeling nalatenschappen
 • alimentatie
 • regelingen in het kader van nieuwsamengestelde gezinnen
 • regelingen rond intrafamiliale geschillen
 • contactregelingen met grootouders
 • ...

 

 

Burgerlijke en handelszaken

 

Dit zijn conflicten  tussen bedrijven, handelaars of particulieren.

 • conflicten tussen buren
 • huurgeschillen
 • geschillen  tussen school en ouders
 • in het kader van een schadegeval, ongeval
 • conflicten tussen consument en handelaar
 • geschillen tussen handelszaken
 • ...

 

 

 

 

 

 

 

Sociale zaken

 

Dit zijn conflicten die  betrekking hebben op werknemer - werknemer, werkgever - werknemer relaties

 • interne conflicten tussen werknemers
 • promoties
 • evaluaties
 • loon
 • functiewijzigingen
 • arbeidsvoorwaarden
 • ...

 

 

u hebt een conflict met uw huiseigenaar over de teruggave van uw huurwaarborg

Eveline Kinet

(kantoor Anne Uytersprot)


Fiscale Aangifte Nalatenschap

Vermogens- en Successieplanning

Erkend Bemiddelaar in Familiezaken

Bergstraat 74A

9111 Belsele


eveline.kinet@erfbelasting.vlaanderen

GSM: 0475 58 96 18


© Eveline Kinet 2018