Conflicten

CONFLICTEN

u slaagt er in het kader van uw scheiding niet in om met uw echtgeno(o)t(e) tot een akkoord te komen over de huisvesting van de kinderen

u hebt geen contact met uw broer en zus, hierdoor wordt de verdeling van een nalatenschap moeilijk

uw buur weigert mee te betalen voor het onderhoud van de scheidingshaag

het lukt u niet overeen te komen met uw werkgever over de terugbetaling van uw verplaatsingskosten

u betwist het bedrag van een factuur voor de herstelling van uw dak; het komt niet overeen met het bestek dat u ontving

Men kan drie grote groepen conflicten onderscheiden.

 

Familiale conflicten

 

Dit zijn conflicten in de familiale sfeer waarvoor het noodzakelijk is een regeling te treffen.

ouderschapsregeling

verblijfsregeling voor kinderen

scheiding van samenwonenden

echtscheiding

vereffening / verdeling nalatenschappen

alimentatie

regelingen in het kader van nieuwsamengestelde gezinnen

regelingen rond intrafamiliale geschillen

contactregelingen met grootouders

...

 

 

Burgerlijke en handelszaken

 

Dit zijn conflicten  tussen bedrijven, handelaars of particulieren.

conflicten tussen buren

huurgeschillen

geschillen  tussen school en ouders

in het kader van een schadegeval, ongeval

conflicten tussen consument en handelaar

geschillen tussen handelszaken

...

 

 

 

 

 

 

 

Sociale zaken

 

Dit zijn conflicten die  betrekking hebben op werknemer - werknemer, werkgever - werknemer relaties

interne conflicten tussen werknemers

promoties

evaluaties

loon

functiewijzigingen

arbeidsvoorwaarden

...

 

 

u hebt een conflict met uw huiseigenaar over de teruggave van uw huurwaarborg

Eveline Kinet

(kantoor Anne Uytersprot)


Fiscale Aangifte Nalatenschap

Vermogens- en Successieplanning

Erkend Bemiddelaar in Familiezaken

Bergstraat 74A

9111 Belsele


eveline.kinet@erfbelasting.vlaanderen

GSM: 0475 58 96 18


© Eveline Kinet 2018