Wie doet de Fiscale Aangifte

WIE DOET DE FISCALE AANGIFTE ?

U mag de aangifte zelf doen.

Gezien de moeilijkheidsgraad is dit meestal niet de juiste keuze.

Een correcte aangifte veronderstelt dat men het erfrecht, huwelijksvermogensrecht en erfbelasting (successierechten) juist interpreteert.

Een foutieve aangifte kan zowel leiden tot fikse boetes als tot verhoogde erfbelasting (successierechten) wegens bv. foutieve waardebepalingen of het niet correct situeren van de aard van het aan te geven goed.

 

U kan echter ook beroep doen op onze deskundigheid.

Jarenlange ervaring en gedegen opleidingen zorgen ervoor dat we garant staan voor een perfecte afhandeling van uw aangifte.

U kan bij ons terecht zowel voor een eenvoudige als voor de meest complexe aangifte.

De berekening van het ereloon voor het deskundig opstellen en indienen van een fiscale aangifte nalatenschap via ons kantoor gebeurt niet op basis van het bruto-erfbaar actief maar op basis van de tijd die aan een dossier wordt besteed.

Dit heeft tot gevolg dat de kostprijs zich gemiddeld situeert rond de helft van het ereloon van de notaris.

 

U kan uiteraard ook beroep doen op een notaris.

Het ereloon wordt in het notariaat meestal berekend op basis van het bruto-erfbaar actief, aangevuld met dossier- en opzoekingskosten, ...

 

Eveline Kinet

(kantoor Anne Uytersprot)

 

Fiscale Aangifte Nalatenschap

Vermogens- en Successieplanning

Erkend Bemiddelaar in Familiezaken

Bergstraat 74A

9111 Belsele

 

eveline.kinet@erfbelasting.vlaanderen

GSM: 0475 58 96 18

 

© Eveline Kinet 2018