Tarief Erfbelasting

!!Opgelet:!!

Sinds 01/09/2018 wijzigde de erfbelasting.

Dit is van toepassing op alle overlijdens na deze datum.

TARIEF ERFBELASTING

De erfbelasting (successierechten) worden berekend op basis van het netto-erfbaar actief.

 

Ter informatie geven wij een overzicht van de verschillende tarieven voor berekening van de verschuldigde erfbelasting (successierechten) in het Vlaamse Gewest.

 

 

Erfgenamen in RECHTE LIJN

 

Dit zijn:

 • echtgenoten
 • kinderen
 • kleinkinderen
 • stiefkinderen
 • wettelijk samenwonenden
 • feitelijk samenwonenden indien méér dan 1 jaar samenwonend

 

Er wordt een opsplitsing gemaakt per erfgenaam en per aandeel roerend en onroerend goed.

 

Er zijn bepaalde verminderingen van toepassing: o.a. voor de langstlevende echtgeno(o)t(e) op geërfde roerende goederen, voor de langstlevende echtgeno(o)t(e) voor de gezinswoning, bij invaliditeit van een erfgenaam, bij kleine nalatenschappen, familiale ondernemingen, ...

 

 

Erfgenamen in de ZIJLIJN

 

Dit zijn:

 • broers
 • zussen

 

Er wordt een opsplitsing gemaakt per erfgenaam.

 

Er zijn bepaalde verminderingen van toepassing: o.a. bij invaliditeit van een ergenaam,

bij kleine nalatenschappen, ...

 

 

OVERIGE Erfgenamen

Dit zijn:

 • tante, nonkel
 • neven, nichten
 • buren
 • vrienden,
 • vreemden

 

Er wordt GEEN opsplitsing gemaakt.

 

Er zijn bepaalde verminderingen van toepassing: o.a. bij invaliditeit van een erfgenaam, bij kleine nalatenschappen, ...

 

Netto - erfdeel

Tarief erfbelasting

€ 0,01 - € 50 000

3%

€ 50 001 - € 250 000

9%

> € 250 000

27%

Netto - erfdeel

Tarief erfbelasting

€ 0,01 - € 35 000

25%

€ 35 001 - € 75 000

30%

> € 75 000

55%

Netto - erfdeel

Tarief erfbelasting

€ 0,01 - € 35 000

25%

€ 35 001 - € 75 000

45%

> € 75 000

55%

Eveline Kinet

(kantoor Anne Uytersprot)


Fiscale Aangifte Nalatenschap

Vermogens- en Successieplanning

Erkend Bemiddelaar in Familiezaken

Bergstraat 74A

9111 Belsele


eveline.kinet@erfbelasting.vlaanderen

GSM: 0475 58 96 18


© Eveline Kinet 2018