Tarief Erfbelasting

!!Opgelet:!!

Sinds 01/09/2018 wijzigde de erfbelasting.

Dit is van toepassing op alle overlijdens na deze datum.

TARIEF ERFBELASTING

De erfbelasting (successierechten) worden berekend op basis van het netto-erfbaar actief.

 

Ter informatie geven wij een overzicht van de verschillende tarieven voor berekening van de verschuldigde erfbelasting (successierechten) in het Vlaamse Gewest.

 

Netto - erfdeel

Tarief erfbelasting

€ 0,01 - € 50 000

3%

€ 50 001 - € 250 000

9%

> € 250 000

27%

Erfgenamen in RECHTE LIJN

 

Dit zijn:

 • echtgenoten
 • kinderen
 • kleinkinderen
 • stiefkinderen
 • wettelijk samenwonenden
 • feitelijk samenwonenden indien méér dan 1 jaar samenwonend

 

Er wordt een opsplitsing gemaakt per erfgenaam en per aandeel roerend en onroerend goed.

 

Er zijn bepaalde verminderingen van toepassing: o.a. voor de langstlevende echtgeno(o)t(e) op geërfde roerende goederen, voor de langstlevende echtgeno(o)t(e) voor de gezinswoning, bij invaliditeit van een erfgenaam, bij kleine nalatenschappen, familiale ondernemingen, ...

 

 

Netto - erfdeel

Tarief erfbelasting

€ 0,01 - € 35 000

25%

€ 35 001 - € 75 000

30%

> € 75 000

55%

Erfgenamen in de ZIJLIJN

 

Dit zijn:

 • broers
 • zussen

 

Er wordt een opsplitsing gemaakt per erfgenaam.

 

Er zijn bepaalde verminderingen van toepassing: o.a. bij invaliditeit van een ergenaam, bij kleine nalatenschappen, ...

 

Netto - erfdeel

Tarief erfbelasting

€ 0,01 - € 35 000

25%

€ 35 001 - € 75 000

45%

> € 75 000

55%

 

OVERIGE Erfgenamen

Dit zijn:

 • tante, nonkel
 • neven, nichten
 • buren
 • vrienden,
 • vreemden

 

Er wordt GEEN opsplitsing gemaakt.

 

Er zijn bepaalde verminderingen van toepassing: o.a. bij invaliditeit van een erfgenaam, bij kleine nalatenschappen, ...

 

Eveline Kinet

(kantoor Anne Uytersprot)

 

Fiscale Aangifte Nalatenschap

Vermogens- en Successieplanning

Erkend Bemiddelaar in Familiezaken

Bergstraat 74A

9111 Belsele

 

eveline.kinet@erfbelasting.vlaanderen

GSM: 0475 58 96 18

 

© Eveline Kinet 2018