Praktische gids - wat hebt u nodig

PRAKTISCHE GIDS - WAT HEBT U NODIG ?

Hieronder kan u een oplijsting vinden van documenten die wij nodig hebben om een fiscale aangifte nalatenschap op te stellen.

Afhankelijk van de situatie zijn mogelijks aanvullende stukken noodzakelijk.

 

 • een attest van overlijden

 

 • het trouwboekje van de overledene (of fotokopie)

 

 • het trouwboekje van de erfgenamen en eventueel hun huwelijkscontract (of fotokopie)

 

 • het rijksregisternummer van de overledene en alle erfgenamen (of fotokopie van voor- en achterzijde van de identiteitskaarten)

 

 • alle notariële akten (giften, huwelijkscontract, testament, eigendom, erfovereenkomsten, ...) (of fotokopie)

 

 • alle gegevens betreffende de eigendommen (uittreksel kadastraal inkomen/onroerende voorheffing, oppervlakte)

 

 • eventueel de gegevens van de eigendommen in onverdeeldheid

 

 • de polis(sen) van de brandverzekering

 

 • de fiscale aangifte van de bank (lijst 201)

 

 • eventueel de inventaris van de kluis

 

 • gegevens van de auto('s), brommer(s), moto's, ...(vb. een factuur)

 

 • eventueel de fiscale lijst en/of polis(sen) van de verzekeringen (levens-, overlijdens-, begrafenis-, groeps-, beleggingsverzekering)

 

 • alle rekeningen (fakturen) die na de overlijdensdatum werden betaald (of fotokopie)

 

Aanvullende stukken zijn noodzakelijk ingeval dat de overledene (of zijn partner):

 

 • een eigenhandig testament heeft geschreven
 • eigenaar was van een een éénmanszaak, BVBA, NV
 • binnen de 3 jaar voor het overlijden onroerend goed heeft verkocht
 • binnen de 3 jaar voor het overlijden goederen geërfd of geschonken gekregen heeft
 • binnen de 3 jaar zelf goederen heeft geschonken
 • enz...

 

Eveline Kinet

(kantoor Anne Uytersprot)


Fiscale Aangifte Nalatenschap

Vermogens- en Successieplanning

Erkend Bemiddelaar in Familiezaken

Bergstraat 74A

9111 Belsele


eveline.kinet@erfbelasting.vlaanderen

GSM: 0475 58 96 18


© Eveline Kinet 2018