AANGIFTE NALATENSCHAP

!!Opgelet:!!

Sinds 01/09/2018 wijzigde het erfrecht.

Dit is van toepassing op alle overlijdens na deze datum.

DE FISCALE AANGIFTE NALATENSCHAP

De Aangifteplicht

 

Erfgenamen moeten binnen de vier maanden na overlijden een fiscale aangifte nalatenschap indienen.

Bij een overlijden in het buitenland kan deze termijn verlengd worden tot vijf maanden in geval van overlijden in Europa en tot zes maanden in geval van overlijden in een land buiten Europa.

De aangifte van de nalatenschap moet worden ingediend bij de Vlaamse Belastingdienst - dienst Erfbelasting, Vaartstraat 16, 9300 Aalst.

 

 

Het formulier

 

De aangifte moet gebeuren op een specifiek aangifteformulier.

Dit aangifteformulier kan gratis bekomen worden bij de Vlaamse Belastingdienst - Erfbelasting.

 

 

Wat moet worden aangegeven?

 

Het gaat over alle goederen

 

  • roerende goederen zoals:

- geld op een spaarrekening

- geld op een zichtrekening

- effecten

- meubelen

- auto, brommer, moto

- uitkeringen van verzekeringen (levens-, overlijdens-, beleggings-, begrafenisverzekering, ...)

- eventuele schulden (hypotheek, persoonlijke lening, ...)

 

  • onroerende goederen zoals:

- een stuk bouwgrond

- een stuk weiland, bos of grasland

- een woonhuis, appartement, ...

 

 

Wie maakt de aangifte op?

 

Elke erfgenaam mag de aangifte nalatenschap zelf opstellen en indienen... MAAR wanneer men geen rekening houdt met de wettelijke voorschriften, kan dit aanleiding geven tot fikse boetes.

Onwetendheid bij het invullen van een fiscale aangifte nalatenschap kan anderzijds overbodige erfbelasting (successierechten) als gevolg hebben.

Laat je dus bijstaan door een deskundige. Een aangifte die opgesteld is met kennis van zaken bespaart de erfgenamen enerzijds boetes en voorkomt anderzijds overbodige erfbelasting.

 

Eveline Kinet

(kantoor Anne Uytersprot)


Fiscale Aangifte Nalatenschap

Vermogens- en Successieplanning

Erkend Bemiddelaar in Familiezaken

Bergstraat 74A

9111 Belsele


eveline.kinet@erfbelasting.vlaanderen

GSM: 0475 58 96 18


© Eveline Kinet 2018